Zabierzewo

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
230 000 PLN
Powierzchnia działki
7 600 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Numer oferty
157/9434/OGS

Opis nieruchomości



Działka nad Jeziorem Przybiernowskim - Grundstück am Przybiernowskie See - Land plot at Przybiernowskie Lake - Земельный участок на Пшиберновском озере - Tomt vid sjön Przybiernowskie
Oferta 157/9434/OGS. Na sprzedaż pięknie położona, stosunkowo duża działka 7600 m2 nad samym Jeziorem Przybiernowskim w miejscowości Zabierzewo pod Przybiernowem. Teren jest o kształcie nieregularnym, położony na małym wzniesieniu w otoczeniu drzew i przyrody. Z terenem tym sąsiadują domy jednorodzinne sąsiadów. Blisko działki biegną wszystkie media. Ukształtowanie terenu daje niesamowite możliwości dla architekta lub przyszłego inwestora. W bezpośredniej bliskości ok 300 m znajduje się się przepiękne Jezioro Przybiernowskie. Dojazd do działki jest bardzo dobry, bezpośrednio z drogi gminnej i drogą wewnętrzną. Duża powierzchnia pozwala wybudować tu własny dom, pensjonat lub obiekt turystyczny, zapewniający dyskrecje i swobodę osobistą, natomiast sąsiedztwo innych domów daje poczucie bezpieczeństwa.
Zabierzewo to nieduża osada położona nad jeziorem w okolicy Przybiernowa. Oddalone jest o 2,5 km od drogi ekspresowej S-3 łączącej Szczecin z Świnoujściem. Niecałe 7 km stąd znajduje się Zalew Szczeciński, 50 km jest do Świnoujścia a 65 km do Szczecina. Blisko jest do granicy z Niemcami oraz takimi kurortami jak Międzyzdroje lub Kołobrzeg. 
Jezioro Przybiernowskie jest typowym jeziorem karasiowy. Jezioro jest systematycznie zarybiane i można łowić tu: płocie, liny, leszcze, szczupaki, okonie, wzdęgi, karasie, ukleje, karpie i węgorze. Ma powierzchnie 80-90 ha i głębokość 3-5 m. Nad jeziorem jest kąpielisko oraz liczne przystanie i pomosty ze stanowiskami wędkarskimi. Woda jest czysta i regularnie badana przez Sanepid. 
Samo miejsce jest przepiękne z idealnym dojazdem i dużymi możliwościami rekreacyjnymi. Tutaj naprawdę można odpocząć , nabrać sił i cieszyć się życiem z dala od przetłoczonych aglomeracji miejskich. Działka jest duża, można ja podzielić na mniejsze i zagospodarować na różne sposoby albo częściowo odsprzedać. 
Obecnie na terenie działki rosną liczne drzewa. Jest możliwość, jeszcze przez okres ok 2 lat, aby zrobić z nich las lub wyciąć celem ukształtowania terenu pod swoje potrzeby. 
Celem obejrzenia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410 005. Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przed przyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art. 66 i następnych KC.
Grundstück am Przybiernowskie See
Angebot 157/9434/OGS. Zum Verkauf steht ein schön gelegenes, relativ großes Grundstück von 7600 m2 am Przybiernowskie-See in Zabierzewo bei Przybiernow. Das Grundstück ist unregelmäßig geformt und liegt auf einem kleinen Hügel, umgeben von Bäumen und Natur. Das Grundstück grenzt an die Einfamilienhäuser der Nachbarn. Alle Versorgungsleitungen verlaufen in der Nähe des Grundstücks. Die Lage des Grundstücks bietet erstaunliche Möglichkeiten für den Architekten oder zukünftigen Entwickler. In unmittelbarer Nähe von ca. 300 m befindet sich ein schöner See Przybiernowskie. Der Zugang zum Grundstück ist sehr gut, direkt von der Gemeindestraße und der internen Straße. Die große Fläche ermöglicht es Ihnen, hier Ihr eigenes Haus, ein Gästehaus oder eine touristische Einrichtung zu bauen, was Diskretion und persönliche Freiheit bietet, während die Nähe zu anderen Häusern ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Zabierzewo ist eine kleine Siedlung, die an einem See in der Nähe von Przybiernow liegt. Es liegt 2,5 km von der Schnellstraße S-3 entfernt, die Szczecin und Świnoujście verbindet. Weniger als 7 km entfernt liegt das Stettiner Haff, 50 km sind es bis Swinoujscie und 65 km bis Stettin. Es liegt in der Nähe der deutschen Grenze und solcher Kurorte wie Międzyzdroje oder Kołobrzeg. Der Przybiernowskie-See ist ein typischer Karpfensee. Der See wird regelmäßig mit Fischen bestückt, und Sie können Rotaugen, Schleien, Brassen, Hechte, Barsche, Rotfedern, Karauschen, Bluten, Karpfen und Aale fangen. Er hat eine Fläche von 80-90 ha und eine Tiefe von 3-5 m. Der See hat eine Badestelle und zahlreiche Marinas und Stege mit Angelstationen. Das Wasser ist sauber und wird regelmäßig von Sanepid getestet. Das Gelände selbst ist wunderschön mit idealem Zugang und tollen Erholungsmöglichkeiten. Hier können Sie wirklich entspannen, Kraft tanken und das Leben abseits der überfüllten Ballungsräume genießen. Das Grundstück ist groß, es kann in kleinere Grundstücke aufgeteilt und auf verschiedene Arten bebaut oder teilweise weiterverkauft werden. Derzeit befinden sich zahlreiche Bäume auf dem Grundstück. Es besteht die Möglichkeit, für einen Zeitraum von ca. 2 Jahren, einen Wald daraus zu machen oder ihn zu fällen, um das Land für Ihre Bedürfnisse zu gestalten.
Um die Immobilie zu besichtigen, kontaktieren Sie bitte einen Vertreter von Prodaheim Real Estate unter +48 577 410 005. Unser Büro in Koszalin in der Zwycięstwa 10 Straße ist von Montag bis Freitag von 9. 00 bis 17. 00 Uhr geöffnet. Aufgrund von Außendienstarbeiten bitten wir Sie, vor Ihrem Besuch telefonisch einen Termin zu vereinbaren.
Alle Angebote dienen nur zur Information und sind Einladungen zu Verhandlungen gemäß Artikel 71 des Bürgerlichen Gesetzbuches und stellen kein Angebot im Sinne von Artikel 66 und nachfolgenden Artikeln des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.
Land plot at Przybiernowskie Lake
157/9434/OGS. For sale beautifully situated, relatively large plot of land 7600 m2 on the Lake Przybiernowskie in Zabierzewo near Przybiernow. The site is irregularly shaped, located on a small hill surrounded by trees and nature. The site is adjacent to the neighbors' single-family homes. All utilities run close to the plot. The lay of the land offers amazing opportunities for the architect or future developer. In the immediate vicinity of about 300 m there is a beautiful lake Przybiernowskie. Access to the plot is very good, directly from the municipal road and the internal road. The large area allows you to build here your own house, guest house or a tourist facility, providing discretion and personal freedom, while the proximity of other houses gives a sense of security. Zabierzewo is a small settlement situated on a lake near Przybiernow. It is located 2. 5 km from the S-3 expressway connecting Szczecin and Świnoujście. Less than 7 km away is Szczecin Lagoon, 50 km is to Swinoujscie and 65 km to Szczecin. It is close to the German border and such resorts as Międzyzdroje or Kołobrzeg. Lake Przybiernowskie is a typical carp lake. The lake is regularly stocked with fish and you can catch roaches, tenches, breams, pikes, perches, rudd, crucians, bleaks, carps and eels. It has an area of 80-90 ha and a depth of 3-5 m. The lake has a bathing area and numerous marinas and jetties with angling stations. The water is clean and regularly tested by Sanepid. The site itself is beautiful with ideal access and great recreational opportunities. Here you can really relax, gain strength and enjoy life away from the crowded urban agglomerations. The plot is large, it can be divided into smaller ones and developed in various ways or partly resold. There are currently numerous trees on the lot. There is a possibility, for a period of about 2 years, to make a forest out of it or cut it down to shape the land for your needs.
To view the property please contact a representative of Prodaheim Real Estate at +48 577 410 005. Our office in Koszalin at Zwycięstwa 10 Street is open from 9. 00 to 17. 00 Monday to Friday. Due to field work, please call and make an appointment for a specific time before coming.
All offers are for information purposes only and are invitations to negotiations in accordance with article 71 of the Civil Code and do not constitute an offer as specified in article 66 and subsequent articles of the Civil Code.
Земельный участок на Пшиберновском озере
Предложение 157/9434/OGS. Продается прекрасно расположенный, относительно большой земельный участок 7600 м2 на Пшиберновском озере в Забежево около Пшибернова. Участок неправильной формы, расположен на небольшом холме в окружении деревьев и природы. Участок примыкает к соседним односемейным домам. Все инженерные коммуникации проходят рядом с участком. Планировка участка открывает удивительные возможности для архитектора или будущего застройщика. В непосредственной близости, примерно в 300 м, находится красивое озеро Пшибирновское. Доступ к участку очень хороший, непосредственно с муниципальной дороги и внутренней дороги. Большая территория позволяет построить здесь собственный дом, гостевой дом или туристический объект, обеспечивая свободу действий и личную свободу, а близость других домов дает чувство безопасности. Забежево - небольшой населенный пункт, расположенный на озере недалеко от Пшибьернова. Он расположен в 2,5 км от скоростной автомагистрали S-3, соединяющей Щецин и Свиноуйсьце. Менее чем в 7 км находится Щецинская лагуна, в 50 км - Свиноуйсьце и в 65 км - Щецин. Он находится недалеко от немецкой границы и таких курортов, как Мендзыздрое или Колобжег. Пшибирновское озеро - типичное карповое озеро. Озеро регулярно зарыбляется, и вы можете поймать плотву, десятки, лещей, щук, окуней, краснопёрку, карасей, уклейку, карпов и угрей. Его площадь составляет 80-90 га, а глубина - 3-5 м. На озере есть зона для купания, многочисленные пристани и причалы с местами для рыбалки. Вода чистая и регулярно проверяется компанией Sanepid. Само место красивое, с идеальным доступом и большими возможностями для отдыха. Здесь можно по-настоящему расслабиться, набраться сил и наслаждаться жизнью вдали от многолюдных городских агломераций. Участок большой, его можно разделить на более мелкие и застроить различными способами или частично перепродать.  В настоящее время на участке растут многочисленные деревья. Есть возможность в течение примерно 2 лет сделать из него лес или вырубить его, чтобы придать земле форму для ваших нужд.
Чтобы посмотреть недвижимость, пожалуйста, свяжитесь с представителем Prodaheim Real Estate по телефону +48 577 410 005. Наш офис в Кошалине на улице Zwycięstwa 10 открыт с 9. 00 до 17. 00 с понедельника по пятницу. В связи с проведением полевых работ, пожалуйста, позвоните и договоритесь о встрече на определенное время до прихода.
Все предложения носят исключительно информационный характер, являются приглашением к переговорам в соответствии со статьей 71 Гражданского кодекса и не являются офертой в соответствии со статьей 66 и последующими статьями Гражданского кодекса.
Tomt vid sjön Przybiernowskie
Erbjudande 157/9434/OGS. Till salu vackert belägen, relativt stor tomt 7600 m2 vid sjön Przybiernowskie i Zabierzewo nära Przybiernow. Platsen är oregelbundet formad och ligger på en liten kulle omgiven av träd och natur. Platsen gränsar till grannarnas enfamiljshus. Alla ledningar ligger nära tomten. Markens utformning erbjuder fantastiska möjligheter för arkitekten eller den framtida byggherren. I omedelbar närhet på ca 300 m finns en vacker sjö Przybiernowskie.  Tillgången till tomten är mycket god, direkt från den kommunala vägen och den interna vägen. Den stora ytan gör det möjligt att bygga ett eget hus, ett gästhus eller en turistanläggning, vilket ger diskretion och personlig frihet, samtidigt som närheten till andra hus ger en känsla av trygghet. Zabierzewo är en liten bygd som ligger vid en sjö nära Przybiernow. Det ligger 2,5 km från motorvägen S-3 som förbinder Szczecin och Świnoujście. Stettins lagun ligger mindre än 7 km bort, till Swinoujscie är det 50 km och till Szczecin 65 km. Det är nära den tyska gränsen och orter som Międzyzdroje och Kołobrzeg. Lake Przybiernowskie är en typisk karpsjö. Sjön fylls regelbundet med fisk och du kan fånga mört, tiar, braxen, gädda, abborre, röding, kungsfisk, blekfisk, karp och ål. Den har en yta på 80-90 hektar och ett djup på 3-5 meter. Sjön har en badplats och många småbåtshamnar och bryggor med fiskeplatser. Vattnet är rent och testas regelbundet av Sanepid. Platsen i sig är vacker, med idealisk tillgång och fantastiska rekreationsmöjligheter. Här kan du verkligen slappna av, samla kraft och njuta av livet långt bort från de trånga tätorterna. Tomten är stor, den kan delas upp i mindre tomter och utvecklas på olika sätt eller delvis säljas vidare. 
Det finns för närvarande många träd på tomten. Det finns en möjlighet att under en period på cirka två år göra en skog av den eller hugga ner den för att forma marken efter dina behov.
För att se fastigheten kan du kontakta en representant för Prodaheim Real Estate på +48 577 410 005. Vårt kontor i Koszalin på gatan Zwycięstwa 10 är öppet från 9. 00 till 17. 00 måndag till fredag. På grund av fältarbete ber vi dig ringa och boka en tid innan du kommer.
Alla erbjudanden är endast i informationssyfte och är inbjudningar till förhandlingar i enlighet med artikel 71 i civillagen och utgör inte ett erbjudande i enlighet med artikel 66 och följande artiklar i civillagen.


















Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej