Strzeżenice

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
115 000 PLN
Cena za m2
115 PLN
Powierzchnia działki
1 001 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Brak
Dostępne od
2023-10-01
Numer oferty
315/9434/OGS

Opis nieruchomości

Działka z warunkami pod dom jednorodzinny, powierzchnia  1000 m2,  pod Mielnem w Strzeżenicach.
Mielno, Strzeżenice Land für ein Haus, 0, 1 Hektar
Mielno, Strzeżenice land for a house, 10 acres
Участок под дом площадью 1000 м2 рядом с Мельно в Стшеженице.
En tomt för ett hus på 1000 m2 nära Mielno i Strzeżenice. 

Oferta  315/9434/OGS.

Na sprzedaż działka B pod dom jednorodzinny, oddalona ok 3,0 km od Mielna ( do plaży miejskiej nad morzem ), położona w Strzeżenicach gminie Będzino w województwie zachodniopomorskim.
Działka ma kształt regularny, prostokątny, leży przy drodze gminnej w rejonie zabudowy mieszkaniowej domów jednorodzinnych. Jest to teren położony bardzo blisko morza, gdzie nie ma przemysłu, panuje cisza i łagodny klimat, jest świeże, czyste powietrze zawierające dużo zdrowego jodu... Wspaniały wybór dla mieszkających daleko a marzących o własnym domu nad morzem, w rozsądnej, niskiej cenie. W sąsiedztwie działki znajdują się już nowo wybudowane domy jednorodzinne. Prąd, woda i gaz biegną wzdłuż drogi przy której leży działka.
Dojazd do działki jest zapewniony drogą gminną asfaltową, a tylko w ostatnim odcinku ( ok 300 m ), drogą utwardzoną. Atutem jest możliwość dojazdu do tego rejonu z dwóch kierunków, od strony Mścice - Mielno ( skręt w Strzeżenicach ) oraz z kierunku Kazimierza Pomorskiego ( skręt z drogi nr 11 ). To zapewnia możliwość ominięcia zakorkowanego czasami dojazdu od strony Milena, w okresie letnich wakacji. Super sprawa!  
Uwaga! W tym miejscu posiadamy na sprzedaż dwie podobne działki ! 
Jak dojechać ? Jadąc z Mścic do Mielna należy w Strzeżenicach skręcić na Kazimierz Pomorski ( skręt w lewo w środku miejscowości Strzeżenice ) , przejechać tory kolejowe i jechać dalej ok 1 km do miejsca, w którym jest widoczna zwarta zabudowa domów jednorodzinnych. Następnie należy skręcić w jedną z kilku uliczek w lewo, w drogę utwardzoną między domami jednorodzinnymi. Jadąc tą drogą po lewej i prawej stronie mijamy domy jednorodzinne.  Za ostatnimi domami po stronie prawej, na wysokości pionowej rury z tabliczką opisująca sieć gazową w kolorze żółtym, znajdują się nasze działki na sprzedaż.
Teren jest płaski, równy, podzielony na prostokątne działki po 1000 m2, które znajdują się wzdłuż drogi i przylegają krótszym bokiem do drogi.
Do tego miejsca jest łatwy dojazd z dwóch kierunków. Dzięki takiemu rozwiązaniu w parę minut można dojechać do działki omijając stojące czasami latem przed Mielnem samochody.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o tej nieruchomości. Celem obejrzenia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410 005 lub mailem: biuro@prodaheim.pl
Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przed przyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Więcej podobnych ofert znajdziecie Państwo na naszej stronie : www.prodaheim.pl
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Mielno, Strzeżenice Land für ein Haus, 0, 1 Hektar
Angebot 198/9434/OGS. Zu verkaufen Grundstück B für ein Einfamilienhaus oder für eventuelle Holzhäuser (Tourismus), ca. 3 -4 km von Mielno entfernt in der Gemeinde Będzino in der Woiwodschaft Westpommern.
Das Grundstück hat eine regelmäßige, rechteckige Form, liegt an der Gemeindestraße im Bereich der Wohnbebauung von Einfamilienhäusern. Es ist ein typisches Schlafzimmer einer größeren Stadt, sehr nah am Meer gelegen, wo es keine Industrie gibt, ein mildes Klima herrscht, frische, saubere Luft, die viel gesundes Jod enthält. . . Eine ausgezeichnete Wahl für weit weg wohnende Menschen, die von einem eigenen Haus am Meer träumen, zu einem vernünftigen, niedrigen Preis. In der Nähe des Grundstücks befinden sich bereits neu errichtete Einfamilienhäuser. Strom, Wasser und Gas laufen entlang der Straße, an der das Grundstück liegt.
Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über eine asphaltierte Gemeindestraße und nur im letzten Abschnitt (ca. 300 m) über eine asphaltierte Straße. Der Vorteil ist die Zufahrt in diese Region aus zwei Richtungen von der Seite Mścice – Mielno (Abbiegung in Strzegenice) und aus Richtung Kazimierz Pomorski (Abbiegung von der Straße Nr. 11). Dies stellt sicher, dass Sie während der Sommerferien die stausige Anfahrt nach Milena umgehen können. Super Sache!
Achtung! An diesem Ort haben wir drei ähnliche Grundstücke zum Verkauf!
Das Land ist flach, eben mit einer Fläche von 0,30 ha, aufgeteilt in rechteckige Grundstücke von 1000 m2, die sich entlang der Straße befinden und die kürzere Seite an die Straße angrenzen.
Dieser Ort ist leicht aus zwei Richtungen zu erreichen. Dank dieser Lösung kann man in wenigen Minuten das Grundstück erreichen, indem man die vor Mielno stehenden Autos umgeht.
Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, sich mit den vollständigen Informationen über diese Immobilie vertraut zu machen. Um die Immobilie zu besichtigen, wenden Sie sich bitte an den Vertreter von Prodaheim Immobilien unter der Telefonnummer +48,577,410,005 oder per E-Mail: biuro@prodaheim. pl
Unser Büro in Koszalin in der Wystwa-Straße 10 ist von 9. 00 bis 17. 00 Uhr von Montag bis Freitag geöffnet. Wegen der Arbeit im Außendienst rufen Sie bitte vorher an und vereinbaren einen Termin.
Weitere ähnliche Angebote finden Sie auf unserer Website: www. prodaheim. pl
Alle Angebote haben informativen Charakter und sind Aufforderungen zur Verhandlung gemäß Artikel 71 des ZK und stellen kein Angebot gemäß Artikel 66 ff. des ZK dar.

Mielno, Strzeżenice land for a house, 10 acres

Offer 198/9434/OGS. For sale plot of land B for a family house or for possible wooden houses (tourism), about 3 -4 km from Mielno in the municipality of Mielno in the Voivodeship of West Pomerania.
The plot has a regular, rectangular shape, is located on the municipal road in the area of residential development of single-family houses. It is a typical bedroom of a larger city, very close to the sea, where there is no industry, a mild climate, fresh, clean air that contains a lot of healthy iodine. . . An excellent choice for people living far away who dream of their own house by the sea, at a reasonable, low price. In the vicinity of the property there are already newly built single-family houses. Electricity, water and gas run along the road on which the property is located.
The access to the property is via an asphalt municipal road and only in the last section (about 300 m) via an asphalt road. The advantage is the access to this region from two directions from the side Mścice – Mielno (turning in Strzegenice) and from Kazimierz Pomorski (turning off road no. 11). This ensures that you can avoid the congested drive to Milena during the summer holidays. Great thing!
Look out! At this location we have three similar plots for sale!
The land is flat, with an area of 0. 30 ha, divided into rectangular plots of 1000 m2 located along the road and bordering the shorter side of the road.
This place is easily accessible from two directions. Thanks to this solution it is possible to reach the property in a few minutes bypassing the cars in front of Mielno.
Interested persons are welcome to familiarize themselves with the complete information about this property. To view the property, please contact the representative of Prodaheim Immobilien by phone +48,577,410,005 or by e-mail: biuro@prodaheim. pl
Our office in Koszalin at Wystwa Street 10 is open from 9 a. m. to 5 p. m. from Monday to Friday. For work in the field, please call in advance and make an appointment.
More similar offers can be found on our website: www. prodaheim. pl
All tenders are informative in nature and are invitations to negotiation pursuant to Article 71 of the CC and do not constitute tenders pursuant to Article 66 et seq. of the CC.

Участок под дом площадью 1000 м2 рядом с Мельно в Стшеженице.
Предложение 198/9434/OGS. Продается участок земли B для строительства одноквартирного дома или для возможных деревянных домов (туризм), расположенный примерно в 3 - 4 км от Мельно в Стшеженице, гмина Бендзино, Западно-Поморское воеводство.
Участок имеет правильную, прямоугольную форму, расположен у муниципальной дороги в районе односемейной жилой застройки. Это типичная спальня большого города, расположенного очень близко к морю, где нет промышленности, мягкий климат, свежий, чистый воздух, содержащий много полезного йода. . . Отличный выбор для тех, кто живет далеко, но мечтает о собственном доме у моря по разумной, низкой цене. В непосредственной близости от участка уже есть недавно построенные односемейные дома. Электричество, вода и газ проходят вдоль дороги, на которой расположен участок.
Доступ к участку осуществляется по асфальтированной дороге общего пользования, и только на последнем участке (около 300 м) - по асфальтированной дороге. Преимуществом является возможность подъезда к этой территории с двух направлений из Мшице - Мельно (поворот на Стшеженице) и из направления Казимеж Поморски (поворот с дороги № 11). Это дает возможность миновать всегда перегруженную дорогу до самого Милена во время летних каникул. Супер сделка!
Внимание! Здесь у нас есть три аналогичных участка на продажу!

En tomt för ett hus på 1000 m2 nära Mielno i Strzeżenice. 
Inte erbjuda något  198/9434/OGS. Till salu B en tomt för ett enfamiljshus eller för eventuella trähus (turism), belägen ca 3-4 km från Mielno i Strzeżenice, Będzino kommun, Västpommerska vojvodskapet.
Tomten har en regelbunden, rektangulär form och ligger vid kommunala vägen i ett område med enfamiljshusbebyggelse. Det är ett typiskt sovrum i en större stad som ligger mycket nära havet, där det inte finns någon industri, ett milt klimat, frisk och ren luft som innehåller mycket hälsosamt jod. . . Ett utmärkt val för dem som bor långt borta men drömmer om ett eget hem vid havet till ett rimligt och lågt pris. Det finns redan nybyggda enfamiljshus i närheten av tomten. El, vatten och gas finns längs vägen där tomten ligger.
Tillträdet till tomten sker via en kommunal asfaltväg och endast i den sista delen (ca 300 m) via en asfalterad väg. En fördel är möjligheten att komma åt detta område från två håll, från Mscice - Mielno (sväng i Strzeżenice) och från Kazimierz Pomorski (sväng från väg 11). Detta ger en möjlighet att kringgå den alltid överbelastade pendlingen till Milen under sommarsemestern. Supererbjudande!
Uppmärksamhet! Här har vi tre liknande tomter till salu!
Parametry dodatkowe

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wysokość zabudowy: 9
  • Procent możliwej zabudowy: 25
  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Brak planu miejscowego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Dostępne w okolicy: Jezioro, Morze
  • Droga dojazdowa: Utwardzona
  • Komunikacja: Autobus

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej