Strzeżenice

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
167 000 PLN
Powierzchnia działki
3 029 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Kształt działki
Prostokąt
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska
Rodzaj kanalizacji
Brak
Numer oferty
174/9434/OGS

Opis nieruchomości

Niedroga działka pod dom o powierzchni  3000 m2 pod Mielnem w Strzeżenicach.
Mielno, Strzeżenice Land für ein Haus, 0, 3 Hektar
Mielno, Strzeżenice land for a house, 30 acres
Oferta  174/9434/OGS.Na sprzedaż działka pod dom jednorodzinny lub pod ewentualne domki drewniane (turystykę)  oddalona ok 3 km od Mielna wStrzeżenicach. Działka ma kształt regularny, prostokątny, leży przy drodzegminnej w rejonie zabudowy mieszkaniowej domów jednorodzinnych. Typowasypialnia większego miasta bardzo blisko morza. Wspaniały wybór dlamieszkających daleko a marzących o własnym domu nad morzem, w rozsądnej,niskiej cenie. Duży areał i możliwość odsprzedania połowy lub 2/3 działki ,ewentualnie podzielenia się nią z rodziną, czyni to miejsce bardzo atrakcyjnym wstosunku do działek drogich i przeładowanych domkami letniskowymi w Mielnie,Mielenku, Unieściu, Chłopach, Sarbinowie. W sąsiedztwie działki znajdują sięjuż nowo wybudowane domy jednorodzinne. Prąd, woda i gaz biegną wzdłuż drogiprzy której leży działka. Dojazd do działki jest zapewniony drogą gminną asfaltową,a tylko w ostatnim odcinku, drogą utwardzoną.
Jak dojechać ? W Strzeżenicach należy skręcić na KazimierzPomorski, przejechać tory kolejowe i jechać dalej ok 1 km do miejsca, w którymjest widoczna zwarta zabudowa domów jednorodzinnych. Następnie należy skręcić wjedną z kilku uliczek w lewo w drogę utwardzoną między domami jednorodzinnymi.Jadąc tą drogą po lewej i prawej stronie mijamy domy jednorodzinne na działkachod 1000 m2 do 3000 m2.
Za ostatnim domem po prawej stronie ( ok 500 m od skrętu wprawo) na wysokości pionowej rury z tabliczką opisująca sieć gazową, mamy nasządziałkę na sprzedaż. Jest to bardzo ładny teren, płaski, równy. Teren jestpodzielony na działki, które znajdują się wzdłuż drogi i biegną daleko w głąbpola. Do tego miejsca jest łatwy dojazd z dwóch kierunków. Pierwszy dojazd jestod Strzeżenic, natomiast drugi od strony drogi nr 11 łączącej Kołobrzeg zKoszalinem ( z kierunku Kazimierza Pomorskiego). Jest to bardzo dobra alternatywapodczas szczytu sezonu letniego, gdy droga Mścicie - Mielno pęka w szwach.Dzięki takiemu rozwiązaniu w parę minut można dojechać do działki omijającstojące przed Mielnem samochody.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z pełnąinformacją o tej nieruchomości. Celem obejrzenia nieruchomości prosimy okontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410005. Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przedprzyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i sązaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej wart. 66 i następnych KC.
Mielno, Strzeżenice Land für ein Haus, 0, 3 Hektar

Erschwingliches Hausgrundstück von 3000 m2 in der Nähe von Mielno in Strzeżenice.
Angebot 174/9434/OGS. Zu verkaufen Grundstück für ein Einfamilienhaus oder für mögliche Holzhäuser (Tourismus) ca. 3 km von Mielno in Strzeżenice. Das Grundstück hat eine regelmäßige, rechteckige Form und liegt an der Gemeindestraße im Bereich einer Einfamilienhaussiedlung. Ein typisches Schlafzimmer in einer größeren Stadt in Meeresnähe. Eine gute Wahl für alle, die weit weg wohnen, aber von einem eigenen Haus am Meer träumen, und das zu einem vernünftigen, niedrigen Preis. Die große Fläche und die Möglichkeit, die Hälfte oder 2/3 des Grundstücks zu verkaufen oder es mit der Familie zu teilen, machen diesen Ort sehr attraktiv im Vergleich zu teuren Grundstücken und überfüllten Sommerhäusern in Mielnie, Mielenko, Unieście, Chłope, Sarbinowo. In der Nähe des Grundstücks befinden sich bereits neu gebaute Einfamilienhäuser. Strom, Wasser und Gas verlaufen entlang der Straße, an der das Grundstück liegt. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über eine asphaltierte Gemeindestraße,
Wie kommt man dorthin? In Strzeżenice biegen Sie nach Kazimierz Pomorski ab, überqueren die Bahngleise und fahren etwa 1 km weiter bis zu einem Ort, an dem kompakte Einfamilienhäuser zu sehen sind. Biegen Sie dann links in eine von mehreren Straßen ein und fahren Sie auf einen gepflasterten Weg zwischen Einfamilienhäusern. Wenn man diese Straße entlangfährt, kommt man links und rechts an Einfamilienhäusern mit Grundstücken von 1000 m2 bis 3000 m2 vorbei.
Hinter dem letzten Haus auf der rechten Seite (ca. 500 m nach dem Abbiegen), auf der Höhe eines vertikalen Rohrs mit einem Schild, das das Gasnetz beschreibt, haben wir unser Grundstück zu verkaufen. Es ist ein sehr schönes Gebiet, flach und eben. Das Land ist in Parzellen aufgeteilt, die sich entlang der Straße befinden und weit ins Feld hineinreichen. Der Standort ist von zwei Standorten aus leicht erreichbar. Die erste Zufahrt erfolgt von Strzeżenice aus, die zweite von der Straße Nr. 11, die Kołobrzeg mit Koszalin verbindet (aus Richtung Kazimierz Pomorski). Es ist eine sehr gute Alternative während der Hochsaison im Sommer, wenn die Mielno-Straße aus allen Nähten platzt. Dank dieser Lösung können Sie das Grundstück in wenigen Minuten erreichen, ohne dass die Autos vor Mielno stehen bleiben.
Alle Angebote dienen lediglich der Information und stellen eine Aufforderung zu Verhandlungen gemäß Artikel 71 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dar und sind kein Angebot im Sinne von Artikel 66 und folgenden des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Mielno, Strzeżenice land for a house, 30 acres
Affordable house plot of 3000 m2 near Mielno in Strzeżenice.
Offer 174/9434/OGS. For sale plot for a single-family house or for possible wooden houses (tourism), located about 3 km from Mielno in Strzeżenice. The plot has a regular, rectangular shape, is located by the municipal road in the area of residential development of detached houses. Typical bedroom of a larger city very close to the sea. A great choice for those living far away and dreaming of their own home by the sea, at a reasonable, low price. Large area and the ability to resell half or 2/3 of the plot, or share it with your family, makes this place very attractive in relation to expensive plots and overloaded with summer houses in Mielnie, Mielenko, Unieść, Chłopach, Sarbinowie. There are already newly built single-family houses in the vicinity of the plot. Electricity, water and gas run along the road where the plot lies. Access to the plot is provided by a communal asphalt road,
How to get there? In Strzeżenice turn to Kazimierz Pomorski, cross the railway tracks and continue for about 1 km to a place where you can see compact single-family houses. Then turn left down one of several streets onto a paved road between single-family homes. Driving down this road on the left and right we pass single-family houses on plots ranging from 1000 m2 to 3000 m2.
Behind the last house on the right (about 500 m from the right turn) at the height of a vertical pipe with a sign describing the gas network, we have our plot for sale. It is a very nice area, flat, level. The land is divided into lots that are along the road and run far into the field. There is easy access to this site from two . The first access is from Strzeżenice, while the second from the road no 11 connecting Kołobrzeg with Koszalin (from the direction of Kazimierz Pomorski). This is a very good alternative during the peak summer season when the Mielno road is bursting at the seams. With this solution, in a few minutes you can get to the plot avoiding the cars standing in front of Mielno.Interested parties are welcome to read the full details of this property. To view the property please contact a representative of Prodaheim Real Estate at +48 577 410 005. Our office in Koszalin at Zwycięstwa 10 Street is open from 9. 00 to 17. 00 Monday to Friday. Due to field work, please call and make an appointment for a specific time before coming.
All offers are for information purposes only and are invitations to negotiations in accordance with article 71 of the Civil Code and do not constitute an offer as specified in article 66 and subsequent articles of the Civil Code.Parametry dodatkowe

  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej