Zabierzewo

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
80 000 PLN
Powierzchnia działki
3 000 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
158/9434/OGS

Opis nieruchomości

Działka nad Jeziorem Przybiernowskim - Grundstück am Przybiernowskie See - Land plot at Przybiernowskie Lake - Земельный участок на Пшиберновском озере - Tomt vid sjön Przybiernowskie
Oferta 158/9434/OGS. Na sprzedaż praktycznie położona, duża działka budowlana 30  arów ( 3000 m2 ) w okolicy Jeziora Przybiernowskiego na skraju miejscowości Zabierzewo pod
Przybiernowem. Teren jest o kształcie regularnym, położony na wjeździe do Zabierzewa, bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej,  W drodze znajdują się media. Woda jest przy
najbliższych zabudowaniach ok 200 m od działki. Teren jest płaski, obecnie porośnięty wysoka trawą. Dojazd bezpośrednio z drogi gminnej . Właściciel posiada warunki zabudowy wydane na przedmiotową nieruchomość na wybudowanie wolnostojącego domu, podpiwniczonego z garażem w bryle budynku. Funkcja terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zabudowa do 20 % powierzchni działki, max dwie kondygnacje, dach dwuspadzisty lub wielospadzisty.
Zabierzewo to nieduża osada położona nad jeziorem w okolicy Przybiernowa. Oddalone jest o 2,5 km od drogi ekspresowej S-3 łączącej Szczecin z Świnoujściem. Niecałe 7 km stąd znajduje się Zalew Szczeciński, 50 km jest do Świnoujścia a 65 km do Szczecina. Blisko jest do granicy z Niemcami oraz takimi kurortami jak Międzyzdroje lub Kołobrzeg.
Jezioro Przybiernowskie jest typowym jeziorem karasiowy. Jezioro jest systematycznie zarybiane i można łowić tu: płocie, liny, leszcze, szczupaki, okonie, wzdęgi, karasie, ukleje, karpie i węgorze. Ma powierzchnie 80-90 ha i głębokość 3-5 m. Nad jeziorem jest kąpielisko oraz liczne przystanie i pomosty ze stanowiskami wędkarskimi. Woda jest czysta i regularnie badana
przez Sanepid. Samo miejsce jest z idealnym dojazdem i dużymi możliwościami rekreacyjnymi. Tutaj naprawdę można odpocząć , nabrać sił i cieszyć się życiem z dala od przetłoczonych aglomeracji miejskich. Działka jest duża, można ja podzielić na mniejsze i zagospodarować na różne sposoby albo częściowo odsprzedać.

Celem obejrzenia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410 005. Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przed przyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Grundstück am Przybiernowskie See Angebot 158/9434/OGS. Zum Verkauf steht ein praktisch gelegenes, großes Baugrundstück von 30 Hektar (3001 m2) in der Nähe des Przybiernowskie-Sees am Rande des Dorfes Zabierzewo bei Przybiernowem. Das Areal hat eine regelmäßige Form, liegt am Ortseingang von Zabierzewa, direkt an der kommunalen Asphaltstraße, an der Straße befinden sich Versorgungseinrichtungen. Wasser ist bei den nächsten Gebäuden ca. 200 m vom Grundstück entfernt. Das Land ist flach, derzeit mit hohem Gras bewachsen. Zufahrt direkt von der Gemeindestraße. Der Eigentümer hat für das betreffende Grundstück eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Keller und einer Garage im Baukörper erteilt. Funktion des Bereichs für Einfamilienhäuser. Gebäude bis zu 20 % der Grundstücksfläche, max. zweigeschossig, Satteldach oder mehrgeschossig

Zabierzewo ist eine kleine Siedlung, die an einem See in der Nähe von Przybiernow liegt. Es liegt 2,5 km von der Schnellstraße S-3 entfernt, die Szczecin und Świnoujście verbindet. Weniger als 7 km entfernt liegt das Stettiner Haff, 50 km sind es bis Swinoujscie und 65 km bis Stettin. Es liegt in der Nähe der deutschen Grenze und solcher Kurorte wie Międzyzdroje oder Kołobrzeg. Der Przybiernowskie-See ist ein typischer Karpfensee. Der See wird regelmäßig mit Fischen bestückt, und Sie können Rotaugen, Schleien, Brassen, Hechte, Barsche, Rotfedern, Karauschen, Bluten, Karpfen und Aale fangen. Er hat eine Fläche von 80-90 ha und eine Tiefe von 3-5 m. Der See hat eine Badestelle und zahlreiche Marinas und Stege mit Angelstationen. Das Wasser ist sauber und wird regelmäßig von Sanepid getestet. Das Gelände selbst ist wunderschön mit idealem Zugang und tollen Erholungsmöglichkeiten. Hier können Sie wirklich entspannen, Kraft tanken und das Leben abseits der überfüllten Ballungsräume genießen. Das Grundstück ist groß, es kann in kleinere Grundstücke aufgeteilt und auf verschiedene Arten bebaut oder teilweise weiterverkauft werden.
Derzeit befinden sich zahlreiche Bäume auf dem Grundstück. Es besteht die Möglichkeit, für einen Zeitraum von ca. 2 Jahren, einen Wald daraus zu machen oder ihn zu fällen, um das Land für Ihre Bedürfnisse zu gestalten.
Um die Immobilie zu besichtigen, kontaktieren Sie bitte einen Vertreter von Prodaheim Real Estate unter +48 577 410 005. Unser Büro in Koszalin in der Zwycięstwa 10 Straße ist von Montag bis Freitag von 9. 00 bis 17. 00 Uhr geöffnet. Aufgrund von Außendienstarbeiten bitten wir Sie, vor Ihrem Besuch telefonisch einen Termin zu vereinbaren.
Alle Angebote dienen nur zur Information und sind Einladungen zu Verhandlungen gemäß Artikel 71 des Bürgerlichen Gesetzbuches und stellen kein Angebot im Sinne von Artikel 66 und nachfolgenden Artikeln des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

Land plot at Przybiernowskie Lake Offer 158/9434/OGS. For sale practically located, large building plot of 30 acres (3001 m2) in the vicinity of Lake Przybiernowskie on the edge of Zabierzewo village near Przybiernowem. The area is of a regular shape, located at the entrance to Zabierzewa, directly on the communal asphalt road, there are utilities on the road. Water is at the nearest buildings about 200 m from the plot. The land is flat, currently overgrown with tall grass. Access directly from the municipal road. The owner has a zoning permit issued for this property to build a detached house with a basement and a garage in the body of the building. Function of the area for single-family housing. Buildings up to 20% of the plot area, max. two storeys, gable or multi-storey roof.
Zabierzewo is a small settlement situated on a lake near
Przybiernow. It is located 2. 5 km from the S-3 expressway connecting Szczecin
and Świnoujście. Less than 7 km away is Szczecin Lagoon, 50 km is to
Swinoujscie and 65 km to Szczecin. It is close to the German border and such
resorts as Międzyzdroje or Kołobrzeg. Lake Przybiernowskie is a typical carp
lake. The lake is regularly stocked with fish and you can catch roaches,
tenches, breams, pikes, perches, rudd, crucians, bleaks, carps and eels. It has
an area of 80-90 ha and a depth of 3-5 m. The lake has a bathing area and
numerous marinas and jetties with angling stations. The water is clean and
regularly tested by Sanepid. The site itself is beautiful with ideal access and
great recreational opportunities. Here you can really relax, gain strength and
enjoy life away from the crowded urban agglomerations. The plot is large, it
can be divided into smaller ones and developed in various ways or partly
resold.

To view the property please contact a representative of
Prodaheim Real Estate at +48 577 410 005. Our office in Koszalin at Zwycięstwa
10 Street is open from 9. 00 to 17. 00 Monday to Friday. Due to field work,
please call and make an appointment for a specific time before coming.

All offers are for information purposes only and are
invitations to negotiations in accordance with article 71 of the Civil Code and
do not constitute an offer as specified in article 66 and subsequent articles
of the Civil Code.

Земельный участок на Пшиберновском озере

Предложение 158/9434/OGS. Продается практически расположенный,
большой участок под застройку площадью 30 акров (3001 м2) вблизи Пшиберновского
озера на краю деревни Забежево, недалеко от Пшиберновема. Участок правильной
формы, расположен на въезде в Забежеву, прямо на коммунальной асфальтированной
дороге, на дороге есть инженерные коммуникации. Вода находится в ближайших
зданиях примерно в 200 м от участка. Земля ровная, в настоящее время заросшая
высокой травой. Доступ непосредственно с муниципальной дороги. Владелец имеет
разрешение на зонирование, выданное на данный участок для строительства
отдельно стоящего дома с подвалом и гаражом в корпусе здания. Функционирование
территории для односемейного жилья. Здания до 20% от площади участка, максимум
два этажа, двускатная или многоэтажная крыша

Забежево - небольшой населенный пункт, расположенный на
озере недалеко от Пшибьернова. Он расположен в 2,5 км от скоростной
автомагистрали S-3, соединяющей Щецин и Свиноуйсьце. Менее чем в 7 км находится
Щецинская лагуна, в 50 км - Свиноуйсьце и в 65 км - Щецин. Он находится недалеко
от немецкой границы и таких курортов, как Мендзыздрое или Колобжег.
Пшибирновское озеро - типичное карповое озеро. Озеро регулярно зарыбляется, и
вы можете поймать плотву, десятки, лещей, щук, окуней, краснопёрку, карасей,
уклейку, карпов и угрей. Его площадь составляет 80-90 га, а глубина - 3-5 м. На
озере есть зона для купания, многочисленные пристани и причалы с местами для
рыбалки. Вода чистая и регулярно проверяется компанией Sanepid. Само место
красивое, с идеальным доступом и большими возможностями для отдыха. Здесь можно
по-настоящему расслабиться, набраться сил и наслаждаться жизнью вдали от
многолюдных городских агломераций. Участок большой, его можно разделить на
более мелкие и застроить различными способами или частично перепродать. 

Чтобы посмотреть недвижимость, пожалуйста, свяжитесь с
представителем Prodaheim Real Estate по телефону +48 577 410 005. Наш офис в
Кошалине на улице Zwycięstwa 10 открыт с 9. 00 до 17. 00 с понедельника по
пятницу. В связи с проведением полевых работ, пожалуйста, позвоните и
договоритесь о встрече на определенное время до прихода.

Все предложения носят исключительно информационный характер,
являются приглашением к переговорам в соответствии со статьей 71 Гражданского
кодекса и не являются офертой в соответствии со статьей 66 и последующими
статьями Гражданского кодекса.

Tomt vid sjön Przybiernowskie

Erbjudande 158/9434/OGS. Till salu praktiskt beläget, stor
tomt på 30 tunnland (3001 m2) i närheten av sjön Przybiernowskie i utkanten av
byn Zabierzewo nära Przybiernowem. Området har en regelbunden form och ligger
vid infarten till Zabierzewa, direkt vid den kommunala asfaltsvägen. Vatten
finns i de närmaste byggnaderna ca 200 m från tomten. Marken är platt och för
närvarande bevuxen med högt gräs. Tillträde direkt från den kommunala vägen.
Ägaren har fått ett planeringstillstånd för denna fastighet för att bygga ett
fristående hus med källare och ett garage i byggnaden. Områdets funktion för
enfamiljshus. Byggnader upp till 20 % av tomtytan, högst två våningar, sadeltak
eller flervåningstak

Zabierzewo är en liten bygd som ligger vid en sjö nära
Przybiernow. Det ligger 2,5 km från motorvägen S-3 som förbinder Szczecin och
Świnoujście. Stettins lagun ligger mindre än 7 km bort, till Swinoujscie är det
50 km och till Szczecin 65 km. Det är nära den tyska gränsen och orter som
Międzyzdroje och Kołobrzeg. Lake Przybiernowskie är en typisk karpsjö. Sjön
fylls regelbundet med fisk och du kan fånga mört, tiar, braxen, gädda, abborre,
röding, kungsfisk, blekfisk, karp och ål. Den har en yta på 80-90 hektar och
ett djup på 3-5 meter. Sjön har en badplats och många småbåtshamnar och bryggor
med fiskeplatser. Vattnet är rent och testas regelbundet av Sanepid. Platsen i
sig är vacker, med idealisk tillgång och fantastiska rekreationsmöjligheter.
Här kan du verkligen slappna av, samla kraft och njuta av livet långt bort från
de trånga tätorterna. Tomten är stor, den kan delas upp i mindre tomter och
utvecklas på olika sätt eller delvis säljas vidare.

För att se fastigheten kan du kontakta en representant för
Prodaheim Real Estate på +48 577 410 005. Vårt kontor i Koszalin på gatan
Zwycięstwa 10 är öppet från 9. 00 till 17. 00 måndag till fredag. På grund av
fältarbete ber vi dig ringa och boka en tid innan du kommer.

Alla erbjudanden är endast i informationssyfte och är
inbjudningar till förhandlingar i enlighet med artikel 71 i civillagen och
utgör inte ett erbjudande i enlighet med artikel 66 och följande artiklar i
civillagen.

 

 

Parametry dodatkowe

  • Procent możliwej zabudowy: 20

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej