Mielenko

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
377 080 PLN
Powierzchnia działki
1 714 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Numer oferty
164/9434/OGS

Opis nieruchomości

Działka nad morzem Mielenko Mielno Sarbinowo
Grundstück am Meer Mielenko Mielno Sarbinowo

Land plot by the sea Mielenko Mielno
Участок у моря Миеленко Миельно Сарбиново
Tomt vid havet Mielenko Mielno Sarbinowo

Oferta 164/9434/OGS.
Na sprzedaż działka B, powierzchnia 1714 m2, zlokalizowana przy ul. Topolowej w Mielenku. Nieruchomość znajduje się 4 min drogi pieszo od morza ( wg Google Maps ), jest położona na terenie płaskim przy ulicy Topolowej w Mielenku. Dojazd do działki zapewnia droga miejska oraz droga wewnętrzna. Kupujący działkę zakupuje automatycznie udział w drodze wewnętrznej. Działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną, usługowa i turystyczną. Teren sąsiaduje z innymi działkami na których są postawione już budynki mieszkalne lub są w trakcie budowy.        Wyśmienite położenie działki zapewnia swobodny wyjazd na drogę Mielno- Sarbinowo ( zaledwie 150 m) oraz łatwe dojście do morza z szerokimi plażami. Idealne miejsce na budowę własnego domu, domu letniskowego, pensjonatu lub obiektu turystycznego.
Prezentowana działka jest pierwszą działką od ulicy Topolowej. Cena do negocjacji. W tym samym miejscu posiadamy na sprzedaż 6 podobnych działek ( działki A-F ), oraz działkę dużą o powierzchni 1,4022 ha ( działka G ).
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o tej nieruchomości. Celem obejrzenia nieruchomości prosimy o
kontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410 005. Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przed przyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w
art. 66 i następnych KC.

Mielenko – wieś w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno. Położona nad Morzem Bałtyckim, na Wybrzeżu Słowińskim. Około 2500 lat p.n.e. w młodszej epoce kamienia była tu osada ludzka. Odnaleziono tu cmentarzysko z epoki kultury łużyckiej, około 1700 lat p.n.e. Zachowało się tu kilkanaście chałup i budynków gospodarczych o konstrukcji szachulcowej, pochodzących z XIX wieku, z charakterystycznymi naczółkowymi dachami[ źródło Wikipedia ].

Mimo, że Mielenko graniczy z samym Mielnem, to turystycznie jest zupełnie inne. Odwiedzane jest zazwyczaj przez rodziny z dziećmi i dla tego jest bardziej ciche, spokojne, wręcz przytulne. Nie ma tu hałaśliwych dyskotek, tłumów spacerowiczów sunących niczym tsunami głównymi ulicami miejscowości. Liczne małe pensjonaty, domki drewniane i małe hoteliki, budują niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. W ostatnich latach Mielenko zyskało na znaczeniu jako miejsce pod budowę własnego domu. Zgodnie z planem zagospodarowania wszystkie tereny w kierunku Sarbinowa są już podzielone na działki budowlane. Nowe domy, domki, wille, dacze, pensjonaty, hoteliki, wyrastają tutaj jak grzyby po deszczu. 
Grundstück am Meer Mielenko Mielno Sarbinowo
Angebot 164/9434/OGS.
Zu verkaufen Grundstück A, Fläche 1714 m2, gelegen an der Topolowa Straße in Mielenko. Die Immobilie befindet sich 4 Minuten zu Fuß vom Meer entfernt (laut Google Maps), sie liegt auf einem flachen Gelände an der Topolowa Straße in Mielenko. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über eine Gemeindestraße und eine interne Straße. Der Käufer des Grundstücks erwirbt automatisch einen Anteil an der internen Straße. Das Grundstück liegt in einem Gebiet, das für Wohn-, Gewerbe- und Tourismusbebauung ausgewiesen ist. Das Grundstück grenzt an andere Grundstücke, auf denen bereits Wohngebäude errichtet wurden oder im Bau sind. Die ausgezeichnete Lage des Grundstücks bietet einen einfachen Zugang zur Straße Mielno- Sarbinowo (nur 150 m) und einen einfachen Zugang zum Meer mit breiten Stränden. Ein idealer Ort, um ein eigenes Haus, ein Ferienhaus, ein Gästehaus oder eine touristische Einrichtung zu bauen.
Obwohl Mielenko an Mielno selbst grenzt, ist es, was den Tourismus betrifft, völlig anders. Es wird in der Regel von Familien mit Kindern besucht und aus diesem Grund ist es ruhiger, friedlicher, ja sogar gemütlicher. Es gibt keine lärmenden Diskotheken oder Menschenmassen von Spaziergängern, die wie ein Tsunami durch die Hauptstraßen des Dorfes rauschen. Zahlreiche kleine Pensionen, Holzhäuschen und kleine Hotels schaffen die einzigartige Atmosphäre dieses Ortes. In den letzten Jahren hat Mielenko als Ort für den Bau eines Eigenheims an Bedeutung gewonnen. Laut Bebauungsplan sind alle Flächen in Richtung Sarbinov bereits in Bauplätze aufgeteilt. Neue Häuser, Bungalows, Villen, Gästehäuser und Hotels schießen hier wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden.

Mielenko ist ein Dorf im Nordwesten Polens, in der Woiwodschaft Westpommern, im Landkreis Koszalin, in der Gemeinde Mielno. Das Hotel liegt an der Ostsee, an der Słowiński-Küste. Um 2500 v. Chr. , in der jüngeren Steinzeit, gab es hier eine menschliche Siedlung. Hier wurde ein Gräberfeld aus der Zeit der Lausitzer Kultur, etwa 1700 v. Chr. , gefunden. Aus dem 19. Jahrhundert sind hier etwa ein Dutzend Häuschen und Wirtschaftsgebäude mit Fachwerk und charakteristischen Spitzdächern erhalten geblieben[ Quelle Wikipedia ].

Land plot by the sea Mielenko Mielno Sarbinowo

Bid 164/9434/OGS.
For sale plot A, area of 1714 m2, located at Topolowa Street in Mielenko. The property is located 4 min walk from the sea ( according to Google Maps ), it is situated on a flat area at Topolowa Street in Mielenko. Access to the plot is provided by a city road and an internal road. The buyer of the plot automatically purchases a share in the internal road. The plot lies in an area intended for residential, service and tourist development. The area is adjacent to other plots where residential buildings have already been erected or are under construction. The excellent location of the plot provides easy access to the road Mielno- Sarbinowo (only 150 m) and easy access to the sea with wide beaches. An ideal place to build your own house, holiday home, guest house or tourist facility.
Although Mielenko borders Mielno itself, it is quite different as far as tourism is concerned. It is usually visited by families with children and for that it is more quiet, peaceful, even cozy. There are no noisy discos, crowds of strollers rushing like a tsunami through the main streets of the village. Numerous small guesthouses, wooden cottages and small hotels create a unique atmosphere of this place. In recent years, Mielenko has gained importance as a place to build your own home. According to the development plan, all areas towards Sarbinowo are already divided into building plots. New houses, bungalows, villas, dachas, pensions and hotels are springing up here like mushrooms after the rain.

Mielenko is a village in northwestern Poland, in the West Pomeranian Voivodeship, in Koszalin County, in Mielno Municipality. Located on the Baltic Sea, on the Słowiński Coast. Around 2500 BC in the younger Stone Age there was a human settlement here. A cemetery from the age of Lusatian culture, around 1700 BC, was found here. A dozen or so cottages and farm buildings with timber framing, dating back to the 19th century, with characteristic pentagonal roofs, have survived here[ source Wikipedia ].

Участок у моря Миеленко Миельно Сарбиново
Предложение 164/9434/OGS.
Продается участок А, площадью 1714 м2, расположенный на улице Тополевая в городе Миеленко. Недвижимость находится в 4 минутах ходьбы от моря (по данным Google Maps), расположена на ровной местности на улице Тополова в Миеленко. Доступ к участку осуществляется по муниципальной дороге и внутренней дороге. Покупатель участка автоматически приобретает долю во внутренней дороге. Участок находится в зоне, зонированной под жилую, коммерческую и туристическую застройку. Участок примыкает к другим участкам, на которых уже возведены или строятся жилые здания. Отличное расположение участка обеспечивает легкий доступ к дороге Мельно - Сарбиново (всего 150 м) и легкий доступ к морю с широкими пляжами. Идеальное место для строительства собственного дома, дома для отдыха, гостевого дома или туристического объекта.
Хотя Меленко граничит с самим Мельно, в плане туризма это совершенно разные места. Обычно его посещают семьи с детьми, и по этой причине он более тихий, спокойный, даже уютный. Здесь нет шумных дискотек и толп колясок, проносящихся, как цунами, по главным улицам поселка. Многочисленные маленькие гостевые дома, деревянные коттеджи и небольшие отели создают неповторимую атмосферу этого места. В последние годы Миеленко приобретает все большее значение как место для строительства собственного дома. Согласно плану развития, все территории в направлении Сарбинова уже разделены на участки под застройку. Новые дома, бунгало, виллы, гостевые дома и отели вырастают здесь как грибы после дождя.

Меленко - деревня на северо-западе Польши, в Западно-Поморском воеводстве, в Кошалинском уезде, в Меленской гмине. Расположен на Балтийском море, на Словинском побережье. Около 2500 года до н. э. в младшем каменном веке здесь было поселение людей. Здесь было найдено кладбище эпохи лужицкой культуры, около 1700 года до нашей эры. Здесь сохранилось около десятка коттеджей и хозяйственных построек с деревянным каркасом, датируемых 19 веком, с характерными остроконечными крышами[ источник Википедия ].

Tomt vid havet Mielenko Mielno Sarbinowo
Erbjudande 163/9434/OGS.
Till salu tomt A, yta 1660 m2, belägen på Topolowa Street i Mielenko. Fastigheten ligger 4 minuters promenad från havet (enligt Google Maps), på en platt terräng på Topolowa Street i Mielenko. Tillträde till tomten sker via en kommunal väg och en intern väg. Köparen av tomten köper automatiskt en andel av den interna vägen. Tomten ligger i ett område som är avsett för bostäder, handel och turism. Tomten gränsar till andra tomter där bostadsbyggnader redan har uppförts eller håller på att uppföras. Tomtens utmärkta läge ger enkel tillgång till vägen Mielno- Sarbinowo (endast 150 m) och enkel tillgång till havet med breda stränder. En idealisk plats för att bygga ett eget hus, ett fritidshus, ett pensionat eller en turistanläggning.
Även om Mielenko gränsar till själva Mielno, är det helt annorlunda när det gäller turism. Den besöks vanligtvis av barnfamiljer och därför är den lugnare, fridfull och till och med mysig. Det finns inga bullriga diskotek eller mängder av barnvagnar som rusar som en tsunami genom byns huvudgator. Många små pensionat, trästugor och små hotell skapar en unik atmosfär på denna plats. Under de senaste åren har Mielenko blivit viktigare som en plats att bygga sitt eget hem på. Enligt utvecklingsplanen har alla områden mot Sarbinov redan delats upp i tomter för bebyggelse. Nya hus, bungalows, villor, pensionat och hotell växer upp som svampar efter regnet.

Mielenko är en by i nordvästra Polen, i vojvodskapet Västpommern, i Koszalin län, i kommunen Mielno. Beläget vid Östersjön, på Słowiński-kusten. Runt 2500 f. Kr. , under den yngre stenåldern, fanns det en mänsklig bosättning här. Här har man hittat en kyrkogård från den lusatiska kulturens tid, omkring 1700 f. Kr. Ett dussintal stugor och gårdsbyggnader med timmerstomme från 1800-talet, med karakteristiska spetsiga tak, har överlevt här[ källa Wikipedia ].

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej