Dobiesławiec

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
450 000 PLN
Powierzchnia
120 m2
Powierzchnia użytkowa
120 m2
Powierzchnia działki
1 000 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Liczba pokoi
5
Typ domu
Wolnostojący
Numer oferty
53/9434/ODS

Opis nieruchomości

Dobiesławiec stary dom Jamno, Mielno, nad morzem - Dobiesławiec, altes Haus, Jamno, Mielno, Koszalin, am Meer - Dobieslawiec, old house, Jamno, Mielno, Koszalin, by the sea - Добеславец, старый дом, Ямно, Мельно, Кошалин, на берегу моря - Dobiesławiec, gammalt hus, Jamno, Mielno, Koszalin, vid havet !

Oferta nr 53/9434/ODS.    Email: biuro@prodaheim.pl
Posiadamy dom starszego typu,wolnostojący, na działce przy drodze gminnej w Dobiesławcu do szybkiejsprzedaży.
Dom jest fantastycznie położony. Dojazd jest zapewnionydrogą gminną po remoncie w roku 2021, asfaltową, wg standardów unijnych,nowocześnie oświetloną, ze ścieżką rowerową....
Wszystkie media są doprowadzone do domu ewentualnie biegnąprzy samej działce ( woda, prąd, gaz, kanalizacja, światłowód już w budowie).
Dom jest posadowiony na działce, z której wydzielono działkęo powierzchni ok 1000 m2 ale jest możliwość dokupienia terenu większego,jeżeli zainteresowana osoba chciałaby zwiększyć areał.
Dom i działka są w samym sercu Dobiesławca. Z Dobiesławcajest wszędzie blisko: do jeziora Jamno w Podamirowie tylko 1,5 max 2 km, doMielna i nad morze na skróty ok 3-4  km adrogą asfaltową przez Mścicie tylko 8-10 km, do Koszalina ( naszej metropoliimiejskiej ) ok 6-8 km, do drogi ekspresowej S-6 tylko 5 km ...a tu już autem doKołobrzegu, Szczecina, Berlina prosta, szybka trasa.
Bardzo ładne miejsce z wybudowanym starym domem, zwszystkimi mediami i położone pośród statecznych sąsiadów, w cichej, spokojnejokolicy, gdzie czas płynie leniwie a życie toczy się pod dyktando przyrody.
Rejon ten słynie z osobliwości przyrodniczych iturystycznych: piękne lasy, jezioro z fantastyczna folą i fauną, ścieżkirowerowe oplatające wybrzeże bałtyckie, bujna roślinność pasa nadmorskiego,sarny biegające po polach i te najpiękniejsze ptaki - łabędzie - wzbijające siędo lotu z płaskiej tafli jeziora.
Budzisz się rano, wychodzisz przed dom, świeże, soczystepowietrze uderza w twoje nozdrza i masz jak na dłoni fantastyczny wschódsłońca, lepszy niż na filmie " made in Hollywood ", bo w realu a niew kinie....
Wieczorem cisza spokój, słońce chylące się na niebie do snua obok żurawie na polu, wolno stąpające na swych długich nóżkach, wyszukujące wtrawie smakowitych kąsków na kolację.
Tu możesz obcować z przyrodą, cieszyć się jej bliskością,ładować baterie do przyszłej pracy w szklanych biurowcach, miejskich spalinachi chaosie medialnym dnia powszechnego.
JUŻ W CZASACH RZYMSKICH, gdy Jezioro Jamno było zatokąmorską i bazą wypadową okolicznych rybaków na łowy śledzia, dorsza i flądry,OSIEDLALI SIE TU LUDZIE!
Miejsce blisko morza ale wyciszone od wiatrów i szkwałówmorskich przez okoliczne lasy, posiadające swoją bogatą historię iniepowtarzalny urok.
Nie musisz chodzić po urzędach i walczyć o przyłącza, zgody,robić operaty i toczyć boje z konserwatorami zabytków. Wszystko już jest.Budynek jest od lat - tylko zrobić mu delikatny remont i można w nim mieszkać.
Idealne miejsce na własny dom letniskowy położony z dala odzgiełku turystów, budek z hamburgerami, lodami i cukrową watą, a na tyleblisko, aby po 3-4 minutach dotrzeć nad morze i rozkoszować się jodem i morskąbryzą.  Idealne miejsce dla cyklistów abymogli ścieżkami rowerowymi śmigać po Mielnie, Sarbinowie, Łazach a dla żeglarzylub wędkarzy wymarzone miejsce do aktywnego wypoczynku.  
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z pełnąinformacją o tej nieruchomości. Celem obejrzenia nieruchomości prosimy okontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410005. Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przedprzyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i sązaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej wart. 66 i następnych KC.
Dobiesławiec, altes Haus, Jamno, Mielno, Koszalin, amMeer
Angebot Nr. 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
Wir haben ein älteres,freistehendes Haus auf einem Grundstück an der Gemeindestraße in Dobieslawieczum schnellen Verkauf.
Das Haus ist fantastisch gelegen. Die Zufahrt erfolgt übereine 2021 renovierte, nach EU-Norm asphaltierte und modern beleuchteteGemeindestraße mit einem Radweg. . . .
Alle Versorgungseinrichtungen werden zum Haus gebracht odervom Grundstück selbst betrieben (Wasser, Strom, Gas, Kanalisation, Glasfaser imBau).
Das Haus steht auf einem Grundstück von ca. 1000 m2, aber esbesteht die Möglichkeit, ein größeres Grundstück zu erwerben, wenn einInteressent die Anbaufläche vergrößern möchte.
Das Haus und das Grundstück liegen im Herzen von Dobieslawiec.Von Dobiesławiec aus ist es überall nicht weit: zum Jamno-See in Podamirowo nur1,5 max. 2 km, nach Mielno und ans Meer über eine Abkürzung ca. 3-4 km und übereine Asphaltstraße durch Mścicie nur 8-10 km, nach Koszalin (unsere städtischeMetropole) ca. 6-8 km, zur Schnellstraße S-6 nur 5 km . . . und hier geht esmit dem Auto nach Kołobrzeg, Szczecin, Berlin - eine einfache, schnelle Route.
Ein sehr schöner Ort mit einem alten Haus gebaut, mit allenAnnehmlichkeiten und befindet sich unter stabilen Nachbarn, in einer ruhigen,friedlichen Gegend, wo die Zeit vergeht faul und das Leben geht weiter, wie dieNatur diktiert.
Die Gegend ist berühmt für ihre natürlichen undtouristischen Besonderheiten: schöne Wälder, ein See mit einer fantastischenPflanzen- und Tierwelt, Radwege, die sich um die Ostseeküste schlängeln, üppigeVegetation des Küstenstreifens, Rehe, die durch die Felder laufen, und dieschönsten Vögel - Schwäne -, die auf der flachen Oberfläche des Sees fliegen.
Sie wachen morgens auf, gehen vor Ihr Haus, frische, saftigeLuft strömt Ihnen in die Nase und Sie erleben einen fantastischenSonnenaufgang, besser als in einem Film "made in Hollywood", denn imechten Leben und nicht im Kino. . . .
Abends, wenn sich die Sonne über den Himmel beugt, um zuschlafen, und daneben Kraniche auf dem Feld, die langsam auf ihren langenBeinen im Gras nach Leckerbissen für das Abendessen suchen.
Hier können Sie sich mit der Natur verbinden, ihre Nähegenießen und Kraft für die künftige Arbeit in gläsernen Bürogebäuden,städtischen Abgasen und dem Medienchaos des Alltags tanken.
IN ROSSIANISCHEN ZEITEN, als der Jamno-See eine Meeresbuchtwar und die örtlichen Fischer Heringe, Dorsche und Flundern fingen, lebten dieMenschen hier zusammen!
Ein Ort in Meeresnähe, der durch die umliegenden Wälder vorWind und Sturm geschützt ist, mit einer reichen Geschichte und einemeinzigartigen Charme.
Sie müssen nicht durch die Ämter gehen und um Anschlüsse,Genehmigungen, Berichte und Kämpfe mit Naturschutzbeamten kämpfen. Alles istbereits vorhanden. Das Gebäude steht schon seit Jahren - man muss es nur sanftrenovieren und schon kann man darin wohnen.
Ein idealer Ort für Ihr eigenes Ferienhaus, abseits vonTouristenrummel, Hamburgerbuden, Eiscreme und Zuckerwatte, aber nahe genug, umin 3-4 Minuten das Meer zu erreichen und die Jod- und Meeresbrise zu genießen.Ein idealer Ort für Radfahrer, um die Radwege rund um Mielno, Sarbinowo, Łazyzu befahren, und für Segler oder Angler ein idealer Ort für aktive Erholung.
Interessierte Parteien sind eingeladen, die vollständigenDetails dieser Immobilie zu lesen. Um die Immobilie zu besichtigen,kontaktieren Sie bitte einen Vertreter von Prodaheim Nieruchomości unter +48577 410 005. Unser Büro in Koszalin in der Zwycięstwa 10 Straße ist von Montagbis Freitag von 9. 00 bis 17. 00 Uhr geöffnet. Aufgrund von Außendienstarbeitenbitten wir Sie, vorher anzurufen und eine bestimmte Zeit zu vereinbaren.
Alle Angebote dienen lediglich der Information und stelleneine Aufforderung zur Verhandlung gemäß Artikel 71 des Bürgerlichen Gesetzbuchsdar und sind kein Angebot im Sinne von Artikel 66 und den folgenden Artikelndes Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Dobieslawiec, old house, Jamno, Mielno, Koszalin, bythe sea
Offer no 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
We have an older type, detached houseon a plot by a community road in Dobieslawiec for quick sale.
The house is fantastically located. Access is provided by acommunal road renovated in 2021, asphalted, according to EU standards, modernlylit, with a bike path. . . .
All utilities are brought to the house or run by the plot(water, electricity, gas, sewerage, optical fiber under construction).
The house is situated on a plot of land of about 1000 m2 butit is possible to buy a larger area if an interested person would like toincrease the acreage.
The house and the plot are in the heart of Dobieslawiec.From Dobiesławiec it is close to everywhere: to Jamno Lake in Podamirowo only1,5 max 2 km, to Mielno and to the sea about 3-4 km as a shortcut and by anasphalt road through Mścicie only 8-10 km, to Koszalin (our urban metropolis)about 6-8 km, to the expressway S-6 only 5 km . . . and here already by car toKolobrzeg, Szczecin, Berlin simple, fast route.
Very nice place with an old house built, with all utilitiesand located among steady neighbors, in a quiet, peaceful area where time passeslazily and life goes on as nature dictates.
This area is famous for its natural and touristicpeculiarities: beautiful forests, a lake with fantastic foliage and fauna,bicycle paths wrapping around the Baltic coast, lush vegetation of the coastalstrip, roe deer running through the fields and the most beautiful birds - swans- taking flight from the flat surface of the lake.
You wake up in the morning, go outside your house, fresh,juicy air hits your nostrils and you have a fantastic sunrise, better than inthe movie "made in Hollywood", because in real life, not in thecinema. . . .
In the evening, peace and quiet, the sun bending over the skyto sleep and next to it cranes in the field, slowly stepping on their longlegs, searching in the grass for tasty morsels for dinner.
Here you can commune with nature, enjoy its proximity,recharge your batteries for future work in glass office buildings, urban fumesand the media chaos of the common day.
IN ROME, when Jamno Lake was a sea bay and a base for localfishermen to catch herring, cod and flounder, PEOPLE WERE SITTING HERE!
A place close to the sea, but calmed from the winds andgales by the surrounding forests, having its rich history and unique charm.
You don't have to go through the offices and fight forconnections, consents, making the reports and battles with conservators. It'sall there. The building has been there for years - just do a gentle renovationand you can live in it.
An ideal place for your own holiday home located away fromthe hustle and bustle of tourists, hamburger stalls, ice cream and cottoncandy, but close enough to get to the sea after 3-4 minutes and enjoy theiodine and sea breeze. An ideal place for cyclists to be able to ride the bikepaths around Mielno, Sarbinowo, Lazy and for boaters or anglers a perfect placefor active recreation.
Interested parties are welcome to read the full details ofthis property. To view the property please contact a representative ofProdaheim Real Estate at +48 577 410 005. Our office in Koszalin at Zwycięstwa10 Street is open from 9. 00 to 17. 00 Monday to Friday. Due to field work,please call and make an appointment for a specific time before coming.
All offers are for information purposes only and areinvitations to negotiations in accordance with article 71 of the Civil Code anddo not constitute an offer as specified in article 66 and subsequent articlesof the Civil Code.
Добеславец, старый дом, Ямно, Мельно, Кошалин, наберегу моря
Предложение № 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
У нас есть дом старого типа,отдельно стоящий на участке у коммунальной дороги в Добеславец для быстройпродажи.
Дом расположен фантастически удачно. Доступ осуществляетсяпо муниципальной дороге, отремонтированной в 2021 году, асфальтированной всоответствии со стандартами ЕС, современно освещенной, с велосипедной дорожкой.. . . .
Все инженерные коммуникации подведены к дому или проходят посамому участку (вода, электричество, газ, канализация, строящееся оптическоеволокно).
Дом расположен на участке площадью около 1000 м2, но естьвозможность приобрести участок большего размера, если заинтересованное лицозахочет увеличить площадь.
Дом и участок находятся в самом центре Добеславеца. ИзДобеславца близко до всего: до озера Ямно в Подамирово всего 1,5 макс. 2 км, доМельно и морского побережья по короткой дороге около 3-4 км и поасфальтированной дороге через Мшице всего 8-10 км, до Кошалина (нашей городскойметрополии) около 6-8 км, до скоростной трассы S-6 всего 5 км . . . и вот намашине до Колобжега, Щецина, Берлина - простой, быстрый маршрут.
Очень красивое место со старым домом, построенным, со всемикоммуникациями и расположенным среди устойчивых соседей, в тихом, спокойномрайоне, где время проходит лениво и жизнь идет так, как диктует природа.
Район славится своими природными и туристическимиособенностями: прекрасные леса, озеро с фантастической листвой и фауной,велосипедные дорожки, огибающие Балтийское побережье, пышная растительностьприбрежной полосы, косули, бегающие по полям, и самые красивые птицы - лебеди,взлетающие с ровной поверхности озера.
Вы просыпаетесь утром, выходите из дома, свежий, сочныйвоздух попадает в ноздри, и вы видите фантастический восход солнца, лучше, чемв фильме "made in Hollywood", потому что в реальной жизни, а не вкино. . . . .
Вечером тишина и покой, солнце, склонившееся над небом,чтобы уснуть, а рядом с ним журавли в поле, медленно ступающие на своих длинныхногах, выискивая в траве вкусные кусочки на ужин.
Здесь вы можете общаться с природой, наслаждаться ееблизостью, заряжаться энергией для будущей работы в стеклянных офисных зданиях,городских дымах и медийном хаосе обычного дня.
В РОССИЙСКИЕ ВРЕМЕНА, когда озеро Ямно было морским заливоми базой для местных рыбаков по ловле сельди, трески и камбалы, здесь общалисьлюди!
Место, расположенное недалеко от моря, но защищенное ответров и шквалов окружающими лесами, с богатой историей и неповторимым шармом.
Вам не придется ходить по кабинетам и бороться заподключения, согласования, отчеты и сражения с сотрудниками охраны природы. Всеуже есть. Здание существует уже много лет - просто сделайте в нем легкийкапитальный ремонт, и вы сможете в нем жить.
Идеальное место для собственного дома для отдыха, расположенноевдали от суеты туристов, киосков с гамбургерами, мороженым и сладкой ватой, нодостаточно близко, чтобы через 3-4 минуты дойти до моря и насладиться йодом иморским бризом. Идеальное место для велосипедистов, чтобы прокатиться повелосипедным дорожкам вокруг Мельно, Сарбиново, Лазы, а для моряков илирыболовов - прекрасное место для активного отдыха.
Заинтересованным лицам предлагается ознакомиться с полнойинформацией об этой недвижимости. Для просмотра объекта свяжитесь спредставителем компании Prodaheim Nieruchomości по телефону +48 577 410 005.Наш офис в Кошалине на улице Zwycięstwa 10 открыт с 9. 00 до 17. 00 спонедельника по пятницу. В связи с проведением полевых работ, пожалуйста,позвоните и договоритесь о конкретном времени до прихода.
Все предложения носят исключительно информационный характери представляют собой приглашение к переговорам в соответствии со статьей 71Гражданского кодекса и не являются офертой, как указано в статье 66 ипоследующих статьях Гражданского кодекса.
Dobiesławiec, gammalt hus, Jamno, Mielno, Koszalin,vid havet
Erbjudande nr 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
Vi har ett äldre, fristående huspå en tomt vid den kommunala vägen i Dobieslawiec till snabb försäljning.
Huset har ett fantastiskt läge. Tillträdet sker via enkommunal väg som renoverades 2021, asfalterad enligt EU-standard, moderntbelyst, med cykelväg. . . .
Alla nyttigheter levereras till huset eller sköts av tomtensjälv (vatten, el, gas, avloppssystem, optisk fiber som håller på att byggas).
Huset ligger på en tomt på cirka 1000 m2, men det är möjligtatt köpa en större tomt om en intresserad person vill öka arealen.
Huset och tomten ligger i hjärtat av Dobieslawiec. FrånDobiesławiec är det nära till allt: till Jamno-sjön i Podamirowo bara 1,5 max.2 km, till Mielno och havet via en genväg ca 3-4 km och via en asfalterad väggenom Mścicie bara 8-10 km, till Koszalin (vår storstad) ca 6-8 km, tillmotorväg S-6 bara 5 km . . . och här är det med bil till Kołobrzeg, Szczecin,Berlin - en enkel och snabb väg.
En mycket trevlig plats med ett gammalt hus, med allabekvämligheter och beläget bland stabila grannar, i ett lugnt och fridfulltområde där tiden går och livet fortsätter som naturen kräver.
Området är känt för sina naturliga och turistiska särdrag:vackra skogar, en sjö med ett fantastiskt löv- och djurliv, cykelvägar somlöper runt Östersjökusten, frodig vegetation på kustremsan, rådjur som springergenom fälten och de vackraste fåglarna - svanar - som flyger från sjöns plattayta.
Du vaknar på morgonen, går utanför ditt hus, fräsch, saftigluft slår in i dina näsborrar och du har en fantastisk soluppgång, bättre än ien film "made in Hollywood", eftersom det är i verkligheten och intei biografen. . . .
På kvällen är det lugnt och stilla, solen böjer sig överhimlen för att sova och bredvid den står tranor på fältet, långsamt trampandepå sina långa ben, och letar i gräset efter smakliga bitar till kvällsmat.
Här kan du umgås med naturen, njuta av dess närhet och laddaupp dina batterier för framtida arbete i kontorsbyggnader av glas, stadsavgaseroch vardagens mediekaos.
I ROSSIA, när Jamno-sjön var en havsvik och en bas förlokala fiskare som fångade sill, torsk och skrubbskädda, umgicks människornahär!
En plats nära havet men skyddad från vindar och vindbyar avde omgivande skogarna, med sin rika historia och unika charm.
Du behöver inte gå igenom kontoren och kämpa föranslutningar, tillstånd, rapporter och strider med naturvårdare. Allt finnsredan där. Byggnaden har funnits där i många år - det räcker med en försiktigöversyn för att du ska kunna bo i den.
En idealisk plats för ditt eget semesterhus, bort frånturiststressen, hamburgerstånd, glass och sockervadd, men tillräckligt nära föratt du ska kunna nå havet efter 3-4 minuter och njuta av jod och havsbrisen. Enperfekt plats för cyklister som vill cykla på cykelvägarna runt Mielno,Sarbinowo och Łazy och för seglare och sportfiskare en perfekt plats för aktivvila.
Intresserade parter uppmanas att läsa alla detaljer om dennafastighet. Om du vill se fastigheten kan du kontakta en representant förProdaheim Nieruchomości på +48 577 410 005. Vårt kontor i Koszalin på gatanZwycięstwa 10 är öppet från 9. 00 till 17. 00 måndag till fredag. På grund avfältarbete ber vi dig ringa och boka en särskild tid innan du kommer.
Alla erbjudanden är endast för informationsändamål och utgören inbjudan till förhandlingar i enlighet med artikel 71 i civillagen och utgörinte ett erbjudande enligt artikel 66 och följande artiklar i civillagen.

Parametry dodatkowe

  • Materiał: Cegła
  • Dach: Dachówka
  • Ujęcie wody: Miejska
  • Ciepła woda: Bojler
  • Rodzaj kanalizacji: Miejska
  • Rodzaj ogrzewania: CO własne, Węglowe

Mapa

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej