Dobiesławiec

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
360 000 PLN
Powierzchnia
120 m2
Powierzchnia użytkowa
120 m2
Powierzchnia działki
1 000 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Liczba pokoi
5
Typ domu
Wolnostojący
Numer oferty
58/9434/ODS

Opis nieruchomości

Dobiesławiec stary dom Jamno, Mielno, nad morzem - Dobiesławiec, altes Haus, Jamno, Mielno, Koszalin, am Meer - Dobieslawiec, old house, Jamno, Mielno, Koszalin, by the sea - Добеславец, старый дом, Ямно, Мельно, Кошалин, на берегу моря - Dobiesławiec, gammalt hus, Jamno, Mielno, Koszalin, vid havet !

DO NEGOCJACJI !!!  Oferta nr 53/9434/ODS.    Email: biuro@prodaheim.pl
Posiadamy dom starszego typu, wolnostojący, podpiwniczony, na działce przy drodze gminnej w Dobiesławcu do szybkiej sprzedaży.
Dom jest fantastycznie położony. Dojazd jest zapewniony drogą gminną po remoncie w roku 2021, asfaltową, wg standardów unijnych, nowocześnie oświetloną, ze ścieżką rowerową....
Wszystkie media są doprowadzone do domu ewentualnie biegną przy samej działce ( woda, prąd, gaz ( skrzynka na granicy działki ), kanalizacja, światłowód ).
Dom jest posadowiony na działce, z której wydzielono działkę o powierzchni ok 1000 m2 ale jest możliwość dokupienia terenu większego, jeżeli zainteresowana osoba chciałaby zwiększyć areał maksymalnie do 0,4 ha .
Dom i działka są w samym sercu Dobiesławca. Z Dobiesławca jest wszędzie blisko: do jeziora Jamno w Podamirowie tylko 1,5 max 2 km, do Mielna i nad morze na skróty ok 3-4  km a drogą asfaltową przez Mścicie tylko 8-10 km, do Koszalina ( naszej metropolii miejskiej ) ok 6-8 km, do drogi ekspresowej S-6 tylko 5 km ...a tu już autem do Kołobrzegu, Szczecina, Berlina prosta, szybka trasa.
Bardzo ładne miejsce z wybudowanym starym domem, z wszystkimi mediami i położone pośród statecznych sąsiadów, w cichej, spokojnej okolicy, gdzie czas płynie leniwie a życie toczy się pod dyktando przyrody.
Rejon ten słynie z osobliwości przyrodniczych i turystycznych: piękne lasy, jezioro z fantastyczna folą i fauną, ścieżki rowerowe oplatające wybrzeże bałtyckie, bujna roślinność pasa nadmorskiego, sarny biegające po polach i te najpiękniejsze ptaki - łabędzie - wzbijające się do lotu z płaskiej tafli jeziora.
Budzisz się rano, wychodzisz przed dom, świeże, soczyste powietrze uderza w twoje nozdrza i masz jak na dłoni fantastyczny wschód słońca, lepszy niż na filmie " made in Hollywood ", bo w realu a nie w kinie....
Wieczorem cisza spokój, słońce chylące się na niebie do snu a obok żurawie na polu, wolno stąpające na swych długich nóżkach, wyszukujące w trawie smakowitych kąsków na kolację.
Tu możesz obcować z przyrodą, cieszyć się jej bliskością, ładować baterie do przyszłej pracy w szklanych biurowcach, miejskich spalinach i chaosie medialnym dnia powszechnego.
JUŻ W CZASACH RZYMSKICH, gdy Jezioro Jamno było zatoką morską i bazą wypadową okolicznych rybaków na łowy śledzia, dorsza i flądry, OSIEDLALI SIE TU LUDZIE!
Miejsce blisko morza ale wyciszone od wiatrów i szkwałów morskich przez okoliczne lasy, posiadające swoją bogatą historię i niepowtarzalny urok.
Nie musisz chodzić po urzędach i walczyć o przyłącza, zgody, robić operaty i toczyć boje z konserwatorami zabytków. Wszystko już jest. Budynek jest od lat - tylko zrobić mu delikatny remont i można w nim mieszkać.
Idealne miejsce na własny dom letniskowy położony z dala od zgiełku turystów, budek z hamburgerami, lodami i cukrową watą, a na tyle blisko, aby po 3-4 minutach dotrzeć nad morze i rozkoszować się jodem i morską bryzą.  Idealne miejsce dla cyklistów aby mogli ścieżkami rowerowymi śmigać po Mielnie, Sarbinowie, Łazach a dla żeglarzy lub wędkarzy wymarzone miejsce do aktywnego wypoczynku.  
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o tej nieruchomości. Celem obejrzenia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielem Prodaheim Nieruchomości pod nr telefonu +48 577 410 005. Nasze biuro w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 10 czynne jest od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Ze względu na pracę w terenie, prosimy przed przyjściem zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art. 66 i następnych KC.
Dobiesławiec, altes Haus, Jamno, Mielno, Koszalin, am Meer
Angebot Nr. 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
Wir haben ein älteres, freistehendes Haus auf einem Grundstück an der Gemeindestraße in Dobieslawiec zum schnellen Verkauf.
Das Haus ist fantastisch gelegen. Die Zufahrt erfolgt über eine 2021 renovierte, nach EU-Norm asphaltierte und modern beleuchtete Gemeindestraße mit einem Radweg. . . .
Alle Versorgungseinrichtungen werden zum Haus gebracht oder vom Grundstück selbst betrieben (Wasser, Strom, Gas, Kanalisation, Glasfaser im Bau).
Das Haus steht auf einem Grundstück von ca. 1000 m2, aber es besteht die Möglichkeit, ein größeres Grundstück zu erwerben, wenn ein Interessent die Anbaufläche vergrößern möchte.
Das Haus und das Grundstück liegen im Herzen von Dobieslawiec. Von Dobiesławiec aus ist es überall nicht weit: zum Jamno-See in Podamirowo nur 1,5 max. 2 km, nach Mielno und ans Meer über eine Abkürzung ca. 3-4 km und über eine Asphaltstraße durch Mścicie nur 8-10 km, nach Koszalin (unsere städtische Metropole) ca. 6-8 km, zur Schnellstraße S-6 nur 5 km . . . und hier geht es mit dem Auto nach Kołobrzeg, Szczecin, Berlin - eine einfache, schnelle Route.
Ein sehr schöner Ort mit einem alten Haus gebaut, mit allen Annehmlichkeiten und befindet sich unter stabilen Nachbarn, in einer ruhigen, friedlichen Gegend, wo die Zeit vergeht faul und das Leben geht weiter, wie die Natur diktiert.
Die Gegend ist berühmt für ihre natürlichen und touristischen Besonderheiten: schöne Wälder, ein See mit einer fantastischen Pflanzen- und Tierwelt, Radwege, die sich um die Ostseeküste schlängeln, üppige Vegetation des Küstenstreifens, Rehe, die durch die Felder laufen, und die schönsten Vögel - Schwäne -, die auf der flachen Oberfläche des Sees fliegen.
Sie wachen morgens auf, gehen vor Ihr Haus, frische, saftige Luft strömt Ihnen in die Nase und Sie erleben einen fantastischen Sonnenaufgang, besser als in einem Film "made in Hollywood", denn im echten Leben und nicht im Kino. . . .
Abends, wenn sich die Sonne über den Himmel beugt, um zu schlafen, und daneben Kraniche auf dem Feld, die langsam auf ihren langen Beinen im Gras nach Leckerbissen für das Abendessen suchen.
Hier können Sie sich mit der Natur verbinden, ihre Nähe genießen und Kraft für die künftige Arbeit in gläsernen Bürogebäuden, städtischen Abgasen und dem Medienchaos des Alltags tanken.
IN ROSSIANISCHEN ZEITEN, als der Jamno-See eine Meeresbucht war und die örtlichen Fischer Heringe, Dorsche und Flundern fingen, lebten die Menschen hier zusammen!
Ein Ort in Meeresnähe, der durch die umliegenden Wälder vor Wind und Sturm geschützt ist, mit einer reichen Geschichte und einem einzigartigen Charme.
Sie müssen nicht durch die Ämter gehen und um Anschlüsse, Genehmigungen, Berichte und Kämpfe mit Naturschutzbeamten kämpfen. Alles ist bereits vorhanden. Das Gebäude steht schon seit Jahren - man muss es nur sanft renovieren und schon kann man darin wohnen.
Ein idealer Ort für Ihr eigenes Ferienhaus, abseits von Touristenrummel, Hamburgerbuden, Eiscreme und Zuckerwatte, aber nahe genug, um in 3-4 Minuten das Meer zu erreichen und die Jod- und Meeresbrise zu genießen. Ein idealer Ort für Radfahrer, um die Radwege rund um Mielno, Sarbinowo, Łazy zu befahren, und für Segler oder Angler ein idealer Ort für aktive Erholung.
Interessierte Parteien sind eingeladen, die vollständigen Details dieser Immobilie zu lesen. Um die Immobilie zu besichtigen, kontaktieren Sie bitte einen Vertreter von Prodaheim Nieruchomości unter +48 577 410 005. Unser Büro in Koszalin in der Zwycięstwa 10 Straße ist von Montag bis Freitag von 9. 00 bis 17. 00 Uhr geöffnet. Aufgrund von Außendienstarbeiten bitten wir Sie, vorher anzurufen und eine bestimmte Zeit zu vereinbaren.
Alle Angebote dienen lediglich der Information und stellen eine Aufforderung zur Verhandlung gemäß Artikel 71 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dar und sind kein Angebot im Sinne von Artikel 66 und den folgenden Artikeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Dobieslawiec, old house, Jamno, Mielno, Koszalin, by the sea
Offer no 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
We have an older type, detached house on a plot by a community road in Dobieslawiec for quick sale.
The house is fantastically located. Access is provided by a communal road renovated in 2021, asphalted, according to EU standards, modernly lit, with a bike path. . . .
All utilities are brought to the house or run by the plot (water, electricity, gas, sewerage, optical fiber under construction).
The house is situated on a plot of land of about 1000 m2 but it is possible to buy a larger area if an interested person would like to increase the acreage.
The house and the plot are in the heart of Dobieslawiec. From Dobiesławiec it is close to everywhere: to Jamno Lake in Podamirowo only 1,5 max 2 km, to Mielno and to the sea about 3-4 km as a shortcut and by an asphalt road through Mścicie only 8-10 km, to Koszalin (our urban metropolis) about 6-8 km, to the expressway S-6 only 5 km . . . and here already by car to Kolobrzeg, Szczecin, Berlin simple, fast route.
Very nice place with an old house built, with all utilities and located among steady neighbors, in a quiet, peaceful area where time passes lazily and life goes on as nature dictates.
This area is famous for its natural and touristic peculiarities: beautiful forests, a lake with fantastic foliage and fauna, bicycle paths wrapping around the Baltic coast, lush vegetation of the coastal strip, roe deer running through the fields and the most beautiful birds - swans - taking flight from the flat surface of the lake.
You wake up in the morning, go outside your house, fresh, juicy air hits your nostrils and you have a fantastic sunrise, better than in the movie "made in Hollywood", because in real life, not in the cinema. . . .
In the evening, peace and quiet, the sun bending over the sky to sleep and next to it cranes in the field, slowly stepping on their long legs, searching in the grass for tasty morsels for dinner.
Here you can commune with nature, enjoy its proximity, recharge your batteries for future work in glass office buildings, urban fumes and the media chaos of the common day.
IN ROME, when Jamno Lake was a sea bay and a base for local fishermen to catch herring, cod and flounder, PEOPLE WERE SITTING HERE!
A place close to the sea, but calmed from the winds and gales by the surrounding forests, having its rich history and unique charm.
You don't have to go through the offices and fight for connections, consents, making the reports and battles with conservators. It's all there. The building has been there for years - just do a gentle renovation and you can live in it.
An ideal place for your own holiday home located away from the hustle and bustle of tourists, hamburger stalls, ice cream and cotton candy, but close enough to get to the sea after 3-4 minutes and enjoy the iodine and sea breeze. An ideal place for cyclists to be able to ride the bike paths around Mielno, Sarbinowo, Lazy and for boaters or anglers a perfect place for active recreation.
Interested parties are welcome to read the full details of this property. To view the property please contact a representative of Prodaheim Real Estate at +48 577 410 005. Our office in Koszalin at Zwycięstwa 10 Street is open from 9. 00 to 17. 00 Monday to Friday. Due to field work, please call and make an appointment for a specific time before coming.
All offers are for information purposes only and are invitations to negotiations in accordance with article 71 of the Civil Code and do not constitute an offer as specified in article 66 and subsequent articles of the Civil Code.
Добеславец, старый дом, Ямно, Мельно, Кошалин, на берегу моря
Предложение № 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
У нас есть дом старого типа, отдельно стоящий на участке у коммунальной дороги в Добеславец для быстрой продажи.
Дом расположен фантастически удачно. Доступ осуществляется по муниципальной дороге, отремонтированной в 2021 году, асфальтированной в соответствии со стандартами ЕС, современно освещенной, с велосипедной дорожкой. . . . .
Все инженерные коммуникации подведены к дому или проходят по самому участку (вода, электричество, газ, канализация, строящееся оптическое волокно).
Дом расположен на участке площадью около 1000 м2, но есть возможность приобрести участок большего размера, если заинтересованное лицо захочет увеличить площадь.
Дом и участок находятся в самом центре Добеславеца. Из Добеславца близко до всего: до озера Ямно в Подамирово всего 1,5 макс. 2 км, до Мельно и морского побережья по короткой дороге около 3-4 км и по асфальтированной дороге через Мшице всего 8-10 км, до Кошалина (нашей городской метрополии) около 6-8 км, до скоростной трассы S-6 всего 5 км . . . и вот на машине до Колобжега, Щецина, Берлина - простой, быстрый маршрут.
Очень красивое место со старым домом, построенным, со всеми коммуникациями и расположенным среди устойчивых соседей, в тихом, спокойном районе, где время проходит лениво и жизнь идет так, как диктует природа.
Район славится своими природными и туристическими особенностями: прекрасные леса, озеро с фантастической листвой и фауной, велосипедные дорожки, огибающие Балтийское побережье, пышная растительность прибрежной полосы, косули, бегающие по полям, и самые красивые птицы - лебеди, взлетающие с ровной поверхности озера.
Вы просыпаетесь утром, выходите из дома, свежий, сочный воздух попадает в ноздри, и вы видите фантастический восход солнца, лучше, чем в фильме "made in Hollywood", потому что в реальной жизни, а не в кино. . . . .
Вечером тишина и покой, солнце, склонившееся над небом, чтобы уснуть, а рядом с ним журавли в поле, медленно ступающие на своих длинных ногах, выискивая в траве вкусные кусочки на ужин.
Здесь вы можете общаться с природой, наслаждаться ее близостью, заряжаться энергией для будущей работы в стеклянных офисных зданиях, городских дымах и медийном хаосе обычного дня.
В РОССИЙСКИЕ ВРЕМЕНА, когда озеро Ямно было морским заливом и базой для местных рыбаков по ловле сельди, трески и камбалы, здесь общались люди!
Место, расположенное недалеко от моря, но защищенное от ветров и шквалов окружающими лесами, с богатой историей и неповторимым шармом.
Вам не придется ходить по кабинетам и бороться за подключения, согласования, отчеты и сражения с сотрудниками охраны природы. Все уже есть. Здание существует уже много лет - просто сделайте в нем легкий капитальный ремонт, и вы сможете в нем жить.
Идеальное место для собственного дома для отдыха, расположенное вдали от суеты туристов, киосков с гамбургерами, мороженым и сладкой ватой, но достаточно близко, чтобы через 3-4 минуты дойти до моря и насладиться йодом и морским бризом. Идеальное место для велосипедистов, чтобы прокатиться по велосипедным дорожкам вокруг Мельно, Сарбиново, Лазы, а для моряков или рыболовов - прекрасное место для активного отдыха.
Заинтересованным лицам предлагается ознакомиться с полной информацией об этой недвижимости. Для просмотра объекта свяжитесь с представителем компании Prodaheim Nieruchomości по телефону +48 577 410 005. Наш офис в Кошалине на улице Zwycięstwa 10 открыт с 9. 00 до 17. 00 с понедельника по пятницу. В связи с проведением полевых работ, пожалуйста, позвоните и договоритесь о конкретном времени до прихода.
Все предложения носят исключительно информационный характер и представляют собой приглашение к переговорам в соответствии со статьей 71 Гражданского кодекса и не являются офертой, как указано в статье 66 и последующих статьях Гражданского кодекса.
Dobiesławiec, gammalt hus, Jamno, Mielno, Koszalin, vid havet
Erbjudande nr 53/9434/ODS.  Email: biuro@prodaheim.pl
Vi har ett äldre, fristående hus på en tomt vid den kommunala vägen i Dobieslawiec till snabb försäljning.
Huset har ett fantastiskt läge. Tillträdet sker via en kommunal väg som renoverades 2021, asfalterad enligt EU-standard, modernt belyst, med cykelväg. . . .
Alla nyttigheter levereras till huset eller sköts av tomten själv (vatten, el, gas, avloppssystem, optisk fiber som håller på att byggas).
Huset ligger på en tomt på cirka 1000 m2, men det är möjligt att köpa en större tomt om en intresserad person vill öka arealen.
Huset och tomten ligger i hjärtat av Dobieslawiec. Från Dobiesławiec är det nära till allt: till Jamno-sjön i Podamirowo bara 1,5 max. 2 km, till Mielno och havet via en genväg ca 3-4 km och via en asfalterad väg genom Mścicie bara 8-10 km, till Koszalin (vår storstad) ca 6-8 km, till motorväg S-6 bara 5 km . . . och här är det med bil till Kołobrzeg, Szczecin, Berlin - en enkel och snabb väg.
En mycket trevlig plats med ett gammalt hus, med alla bekvämligheter och beläget bland stabila grannar, i ett lugnt och fridfullt område där tiden går och livet fortsätter som naturen kräver.
Området är känt för sina naturliga och turistiska särdrag: vackra skogar, en sjö med ett fantastiskt löv- och djurliv, cykelvägar som löper runt Östersjökusten, frodig vegetation på kustremsan, rådjur som springer genom fälten och de vackraste fåglarna - svanar - som flyger från sjöns platta yta.
Du vaknar på morgonen, går utanför ditt hus, fräsch, saftig luft slår in i dina näsborrar och du har en fantastisk soluppgång, bättre än i en film "made in Hollywood", eftersom det är i verkligheten och inte i biografen. . . .
På kvällen är det lugnt och stilla, solen böjer sig över himlen för att sova och bredvid den står tranor på fältet, långsamt trampande på sina långa ben, och letar i gräset efter smakliga bitar till kvällsmat.
Här kan du umgås med naturen, njuta av dess närhet och ladda upp dina batterier för framtida arbete i kontorsbyggnader av glas, stadsavgaser och vardagens mediekaos.
I ROSSIA, när Jamno-sjön var en havsvik och en bas för lokala fiskare som fångade sill, torsk och skrubbskädda, umgicks människorna här!
En plats nära havet men skyddad från vindar och vindbyar av de omgivande skogarna, med sin rika historia och unika charm.
Du behöver inte gå igenom kontoren och kämpa för anslutningar, tillstånd, rapporter och strider med naturvårdare. Allt finns redan där. Byggnaden har funnits där i många år - det räcker med en försiktig översyn för att du ska kunna bo i den.
En idealisk plats för ditt eget semesterhus, bort från turiststressen, hamburgerstånd, glass och sockervadd, men tillräckligt nära för att du ska kunna nå havet efter 3-4 minuter och njuta av jod och havsbrisen. En perfekt plats för cyklister som vill cykla på cykelvägarna runt Mielno, Sarbinowo och Łazy och för seglare och sportfiskare en perfekt plats för aktiv vila.
Intresserade parter uppmanas att läsa alla detaljer om denna fastighet. Om du vill se fastigheten kan du kontakta en representant för Prodaheim Nieruchomości på +48 577 410 005. Vårt kontor i Koszalin på gatan Zwycięstwa 10 är öppet från 9. 00 till 17. 00 måndag till fredag. På grund av fältarbete ber vi dig ringa och boka en särskild tid innan du kommer.
Alla erbjudanden är endast för informationsändamål och utgör en inbjudan till förhandlingar i enlighet med artikel 71 i civillagen och utgör inte ett erbjudande enligt artikel 66 och följande artiklar i civillagen.

Parametry dodatkowe

  • Materiał: Cegła
  • Dach: Dachówka
  • Ujęcie wody: Miejska
  • Ciepła woda: Bojler
  • Rodzaj kanalizacji: Miejska
  • Rodzaj ogrzewania: CO własne, Węglowe

Mapa

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej